Street Light

Posted by DanielKang



Snap : 2010.09.04 14:43
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-420 | Normal program | Spot | 1/320sec | F/6.3 | 0.00 EV | 25.0mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode


  Light a dark street at night....

'Snap' 카테고리의 다른 글

아침을 여는 사람들  (0) 2011.11.03
길에 버려진 꽃다발  (0) 2011.11.03
나랏말싸미 듕귁에 달아  (0) 2011.11.03
태극기  (0) 2011.11.03
위험  (0) 2011.11.03
Street Light  (0) 2010.09.04
20100826... No.01  (0) 2010.08.26
20100824... No.01  (0) 2010.08.26
20100810... No.01  (2) 2010.08.10
20100719... No.02  (0) 2010.07.23
좌측? 우측?  (0) 2010.07.23


댓글을 달아 주세요

 «이전 1 ··· 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ··· 99  다음»