20100714... No.01

Posted by DanielKangSnap : 2010.07.14 23:20
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P2 | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P2 | Normal program | Pattern | 1/160sec | F/2.0 | +0.30 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode아무런 의미 없는 그냥 스냅....

'Snap' 카테고리의 다른 글

20100721... No.01  (0) 2010.07.22
Crack  (0) 2010.07.15
위험  (0) 2010.07.15
따라오시게나...  (0) 2010.07.15
  (0) 2010.07.14
20100714... No.01  (0) 2010.07.14
20100713... No.01  (0) 2010.07.13
20100712... No.03  (0) 2010.07.13
20100712... No.02  (0) 2010.07.13
진입금지  (0) 2010.07.13
화기엄금  (0) 2010.04.04


댓글을 달아 주세요

 «이전 1 ··· 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ··· 99  다음»