Crack

Posted by DanielKangSnap : 2010.07.15 19:00
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P2 | Normal program | Pattern | 1/200sec | F/2.5 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode


OLYMPUS IMAGING CORP. | E-P2 | Normal program | Pattern | 1/250sec | F/2.5 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-100 | Flash did not fire, auto mode


틈...
갈라진 틈 사이로 숨겨져 있는 무언가 보인다..


'Snap' 카테고리의 다른 글

20100719... No.02  (0) 2010.07.23
좌측? 우측?  (0) 2010.07.23
20100719... No.01  (0) 2010.07.23
20100722... No.01 / 떡보정(?)의 추억  (2) 2010.07.22
20100721... No.01  (0) 2010.07.22
Crack  (0) 2010.07.15
위험  (0) 2010.07.15
따라오시게나...  (0) 2010.07.15
  (0) 2010.07.14
20100714... No.01  (0) 2010.07.14
20100713... No.01  (0) 2010.07.13


댓글을 달아 주세요

 «이전 1 ··· 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ··· 99  다음»